English 
 
SRM Anasayfa
Tarihçe
İdari Yapı
Birimler
Hasta İşlemleri
Randevu Alma
Basında SRM
Personel Girişi
Bize Ulaşın

Son Güncelleme:
02.01.2008
Ziyaretçi Sayısı:

 ISO 9001:2000 sertifikamız


 

 

Adres: ODTÜ Sağlık ve Rehberlik Merkezi 06531 Çankaya-ANKARA
İlk Yardım: 210 4960 
-----------------
Hasta Kayıt Kabul: 210 4968 


ALKALEN FOSFATAZ:

Analiz Materyali: Serum.
Alternatif Materyal: Plazma.
Metod: Enzimatik, elektroforez.
Normal Değerler:
Yetişkin: 30-90 U/L
Çocuklarda(3-15 yaş arası): 90-300 U/L

Serum 24-48 saat buzdolabında saklanabilir.Ancak serumun hemolizli olmamasına dikkat edilmelidir. Alkalen fosfataz, laboratuvarda alkalen pH'da (9-10) optimum reaksiyon verir. Vücuttaki alkalen fosfatazın büyük bir kısmı osteoblastlar tarafından oluşturulur. Barsaklarda, safra ve plasentada da bulunur. Serum izoenzimlerin karışımı şeklindedir. Çocuklarda normal kemik büyümesi nedeni ile yüksektir. Gebeliğin 3. Trimasterinde yüksek olabilir.

Alkalen fosfataz düzeyinde artmaya yol açan bazı patolojiler:

A. İskelet sistemeni etkileyen hastalıklar:

1) Primer hiperparatiroidi: Paratiroidler cerrahi olarak çıkarıldıktan sonra, serum alkalen fosfatazdaki artış devam eder. Kemik onarımı tamamlanana kadar, yavaş oarak normale döner.

2) Sekonder hiperparatiroidi.

3) Kırığın iyileşmesi sırasında.

4) Paget hastalığı: Serum düzeyi hastalığın ilerlemesi ile yavaş olarak artar. Osteojenik sarkom gelişirse hızlı bir artış gözlenir.

5) Osteomalazi: Erken dönemde ve hipofosfatazlı nadir hastalar dışında alkalen fosfataz artmaktadır.

6) Ankilozan spondilitis.

7) Cushing sendromu.

8) Herediter hiperfosfatazemi.

9) Neoplastik hastalıklar:
-Osteojenik sarkoma
-Multiple myeloma.
-Kemik metastazları.

10)Gauher hastalığı.


B. Hepatobiliyer Hastalıklar:


1) Kolelitiyazis ile tıkanma

2) Karaciğer apsesi.

3) Biliyer siroz.

4) Primer ya da metastatik karaciğer tümörü.

5) Viral hepatit.

6) Sarkoidozis.

7) Amiloidozis.

8) Alkolik hepatit.

9) Pankreatit.

10) Enfeksiyoz mononükleozis.

11) Kist hidatik

12) CMV enfeksiyonu.

13) İlaçlara bağlı karaciğer hastalığı.


C. Diğer nedenler:

1) Sepsis.

2) Böbrek yetmezliği.

3) DM.

4) Hipertiroidizm.

5) Lösemiler.

6) Renal karsinoma.

7) Meme karsinomu ve metastazları.

8) Konjestif kalp yetmezliği.

9) Renal rikets.

10) İlaçlar: Asetoheksamid, allopürinol, karbamazepim, sefaloridin, klorpropamid, furasemid, metildopa, oral kontraseptifler, fenotiyazin, tolazamid, tolbutamid gibi...


Alkalen fosfataz düzeyinde azalmaya yol açan bazı patolojiler:

1) Hipotiroidi.

2) Herediter hipofosfatazemi: Serum kalsiyumu ve plazma inorganik fosforu normaldir. Kemik ve serum alkalen fosfataz aktivitesi çok düşüktür.

3) Anemiler.

4) Akondroplazi: Çocuklarda, büyümedeki durma sonrasında, hızla yetişkinlerdeki düzeye düşer.

5) Kretenizm: Büyümedeki durma sonrasında, serum düzeyi hızla yetişkin düzeyine düşer.

6) Kwashiokor: Tedaviyi takiben iki haftada düşüklük artar, daha sonra normal düzeye yükselir.

7) C vitamani eksikllği.

8) Klofibrat tedavisi.

9) Kemeklerde radyoaktif maddelerin toplanması, osteoblastlarda yıkıma neden olduğundan serum alkalen fosfataz düzeyi düşebilir.

<Geri


Gerekli Bilgiler:
- Doktorlar
- SRM Personel Listesi
- Resimlerle SRM
- Anlaşmalı Eczaneler
- Laboratuvar Testleri
- Tıp Sözlüğü
- Psikolojik Danışma ve    Rehberlik Merkezi
- Kanun & Yönetmelikler
- SRM Faaliyet Raporları

Duyurular-Haberler:
Bireysel Sağlık Yönetimi (BSY) Beslenme ve Diyet Ünitesi açıldı. BSY Programı başladı. Ayrıntılı bilgi için
                 -->

Online Broşürler:

Belgeler:

ODTÜ Sağlık ve Rehberlik Merkezi, Bilgi İşlem ve Otomasyon Birimi